Spotkanie z Dyrektorem Caritas Polska

Przedstawiciele Uczelni Korczaka: Rektor prof. Mirosław Grewiński, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. Arkadiusz Durasiewicz oraz Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju Uczelni dr Piotr Kosiak spotkali się 19 grudnia z Dyrektorem Caritas Polska ks. dr. Marcinem Iżyckim.

Goście z łotewskiej uczelni

W dniach 10–12 grudnia 2019 r. w ramach wymiany pracowników z programu Erasmus+ gościliśmy przedstawicieli łotewskiej uczelni Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija: dr Ainę Strode – kierownika kierunku studiów „Sztuka”, i dra Gunārsa Strodsa - zastępcę rektora ds. współpracy i rozwoju.

Rektor panelistą IV Forum Przemysłowego

Rektor naszej Uczelni wziął udział w obradach IV Forum Przemysłowego, które odbyło się w dniach 12-13 grudnia w Karpaczu. Wydarzenie poświęcone było szeroko rozumianym problemom przemysłu i gospodarki, m.in. reindustrializacji, gospodarki cyfrowej, bezpieczeństwa energetycznego, polityki klimatycznej, turystyki i kultury. Ze względu na istotną rolę, jaką w funkcjonowaniu gospodarki odgrywają ubezpieczenia społeczne, jeden z bloków tematycznych, w którym uczestniczył prof. Mirosław Grewiński, dotyczył Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i usług społecznych. Moderatorem tej części Forum była Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prof. Gertruda Uścińska.