Rozpoczęcie kadencji rektorskiej

W dniu 1 września 2019 roku prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński rozpoczął czteroletnią kadencję na stanowisku Rektora.

Podczas spotkania z pracownikami rektoratu i Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie prof. Mirosław Grewiński wręczył nominację prorektorską dr Joannie Lizut, która dotychczas pełniła w Uczelni Korczaka funkcję Dyrektor ds. Nauki i Dydaktyki. Rektor przedstawił też plany dotyczące rozwoju oferty edukacyjnej, Wydziałów, administracji oraz infrastuktury Uczelni, zaprezentował pomysły dotyczące działalności dydaktycznej i naukowej.