Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

W sobotę 26 października w auli Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020. Na uroczystość przybyły władze Uczelni, członkowie Senatu Uczelni, kadra dydaktyczno-naukowa, pracownicy administracyjni, studenci i absolwenci oraz wielu znamienitych gości, wśród których nie zabrakło przedstawicieli zaprzyjaźnionych uczelni, m.in. Prorektora ds. studenckich Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie ks. dr. Marcina Szczerbińskiego i Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego dr Małgorzaty Gałązki-Sobotki.

Zgodnie z uczelnianą tradycją, Inaugurację rozpoczął Rektor Uczelni Korczaka prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński, który otworzył uroczyste posiedzenie Senatu. Chwilę później dr Piotr Kosiak, wykładowca Uczelni, odczytał list od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina z życzeniami dla naszej uczelnianej wspólnoty i podziękowaniami za pracę na rzecz rozwoju edukacji i nauki. Z kolei dr Ewa Flaszyńska, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazała w imieniu Minister Bożeny Borys-Szopy i Sekretarza Stanu Stanisława Szweda życzenia dalszych osiągnięć dydaktyczno-naukowych i podkreśliła ogromne znaczenie Uczelni Korczaka w sferze pracy socjalnej i polityki społecznej. Życzenia nadesłali również: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr hab. Ryszard J. Górecki, Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka.   

W przemówieniu inauguracyjnym Rektor podsumował dotychczasowe osiągnięcia Uczelni i przedstawił plany jej rozwoju, później zaś wręczył powołanie na stanowisko swojego pełnomocnika prof. nadwz. dr. hab. Arkadiuszowi Durasiewiczowi, dr Annie Zasadzie-Chorab, dr. Piotrowi Kosiakowi i dr. Tadeuszowi Trocikowskiemu. 

Podczas uroczystości wystąpili też: Rektor Senior Uczelni Korczaka, Dyrektor Generalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Ryszard Piotrowicz oraz przedstawicielka Samorządu Studentów Marta Gąsiorowska. Dyrektor Generalny TWP i obecny Rektor podziękowali Rektorowi Seniorowi za jego nieoceniony, wieloletni wkład w tworzenie i rozwój Uczelni oraz za liczne innowacyjne przedsięwzięcia, bez których Uczelnia nie zdołałaby osiągnąć tak dużych sukcesów w obszarze edukacyjnym, dydaktycznym, naukowym i wydawniczym.

W dalszej części uroczystości najlepsi studenci, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce w roku akademickim 2018/2019, odebrali z rąk Rektora listy gratulacyjne i nagrody książkowe, natomiast studenci I roku podczas uroczystej immatrykulacji złożyli ślubowanie, które odebrała Prorektor dr Joanna Lizut.

Po odśpiewaniu przez Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego hymnu akademickiego "Gaudeamus Igitur" dr Małgorzata Bonikowska, Prezes Fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych, nauczycielka akademicka, współpracująca również z naszą Uczelnią, i doradczyni rządowa, wygłosiła inspirujący wykład pt. "Nauczyciel przyszłości - jakich kompetencji potrzebujemy?".

Uroczystość zakończyła się krótkim koncertem, podczas którego Chór Akademicki UW pod dyrekcją Iriny Bogdanovich wykonał m.in. międzynarodowy przebój "Kiss from a Rose".