Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty studia I stopnia (licencjat):

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub duplikat lub odpis lub xero wydane przez szkołę lub okręgową komisję egzaminacyjną (kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uczelnię za zgodność z oryginałem)
 • zdjęcie w wersji elektronicznej (jak do dowodu osobistego)
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego), (kserokopia poświadczona przez Uczelnię za zgodność z oryginałem)
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska).
 • WZÓR skierownia na badania lekarskie

 

Wymagane dokumenty studia II stopnia (magisterskie uzupełniające):

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości (w oryginale lub duplikat lub odpis lub xero) wydane przez szkołę lub okręgową komisję egzaminacyjną; dyplom w oryginale lub duplikat lub odpis lub xero ukończenia wyższych studiów zawodowych/magisterskich część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat). Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia, (wszystkie kserokopie poświadczone przez Uczelnię za zgodność z oryginałem)
 • zdjęcie w wersji elektronicznej (jak do dowodu osobistego)
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego), (kserokopia poświadczona przez Uczelnię za zgodność z oryginałem)
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).
 • WZÓR skierowanie na badania lekarskie

 

Wymagane dokumenty studia podyplomowe:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: Dyplom w oryginale lub duplikat lub odpis lub xero ukończenia wyższych studiów zawodowych/magisterskich część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat). Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia, (wszystkie kserokopie poświadczone przez Uczelnię za zgodność z oryginałem)
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego), (kserokopia poświadczona przez Uczelnię za zgodność z oryginałem)
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Uwaga: sprawdź kryteria dostępu na studia II stopnia /studia podyplomowe i upewnij się, że dostarczyłaś/dostarczyłeś wszystkie wymagane dokumenty.

 

 • Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3.
 • Dokumenty na studia w Katowicach należy składać na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, ul. Katowicka 27.
 • Dokumenty na studia w Olsztynie należy składać na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, al. Sikorskiego 23.
 • Dokumenty na studia w Szczecinie należy składać na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie, pl. Kilińskiego 3.
 • Dokumenty na studia w Lublinie należy składać w Ośrodku Studiów Podyplomowych i Kursów Doskonalących w Lublinie , ul. Słowicza 3.
 • Dokumenty na studia w Człuchowie należy składać w Międzywydziałowym Instytucie Naukowo-Dydaktycznym w Człuchowie, os. Witosa 20.