Digital social innovation for young people

Digital social innovation for young people (Cyfrowe innowacje społeczne dla młodych osób)

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka we współpracy z partnerami z czterech państw (Bułgarii, Hiszpanii, Włoch i Łotwy) realizuje projekt Digital social innovation for young people w ramach unijnego programu „Erasmus+”.

Projekt jest skierowany do studentów nauk społecznych, wolontariuszy oraz młodych pracowników organizacji/instytucji z sektora usług społecznych. Głównym jego celem jest wskazanie bazy edukacyjnej służącej kształceniu online w dziedzinie innowacji społecznych, poprzez połączenie na europejskim poziomie partnerów zaangażowanych w tematykę związaną z integracją i innowacją społeczną. Działania projektu koncentrować się będą na podniesieniu wiedzy młodych osób na temat innowacji społecznych, a także możliwości, które niosą ze sobą fundusze unijne i narzędzia cyfrowe w tym zakresie. Ma to pozwolić na rozwój pomysłów młodych ludzi, szczególnie dotyczących usług i innowacji społecznych, w tym także promowanie współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi.

Czas trwania projektu: od 1 kwietnia 2018 r. do 30 września 2019 r.

Strona projektu: https://dsi-2018-2020.weebly.com/

https://www.facebook.com/DSI-Digital-Social-Innovation-100511941438063/

 

Intro Erasmus1