Extending Social Educators Competences

ESEC – Extending Social Educators Competences (Rozszerzenie kompetencji edukatorów społecznych)

W ramach programu Erasmus Plus Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka nadzoruje realizację projektu mającego na celu rozszerzenie kompetencji edukatorów społecznych w zakresie szkolenia rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Działania realizowane są we współpracy z Interdisciplinary Network of Special and Intercultural Education INCLUDE z Grecji, Ecoistituto del Friuli Venezia Giulia z Włoch, Mancomunidad de la Ribera Alta z Hiszpanii, Rezeknes Tehnologiju Akademija z Łotwy.

Głównym założeniem projektu jest rozszerzenie i rozwój kompetencji trenerów, edukatorów społecznych, nauczycieli wspierających oraz pedagogów o umiejętność szkolenia rodziców, a przede wszystkim rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Projekt oparty jest na innowacyjnych metodach ICT, dzięki którym zapewnimy dostęp do cyfrowych wersji materiałów edukacyjnych, podręczników, źródeł naukowych oraz edukacyjnego oprogramowania typu Open Source.

Rezultaty projektu ESEC mają zostać wykorzystane do przygotowania portfolio kompetencji edukatorów społecznych, trenerów, nauczycieli wspierających, jak również stworzenia nowego programu nauczania dla wyższych uczelni oraz kursów dla pracowników socjalnych i nauczycieli wspierających. 

Czas trwania projektu: od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-PL01-KA204-051126

http://esec.wspkorczak.eu/ 

logo ESEC