Eliminating Social Exclusion

EliSE – Eliminating Social Exclusion (Eliminowanie wykluczenia społecznego)

EliSE to innowacyjny projekt, w którym Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka jest partnerem międzynarodowego konsorcjum instytucji edukacyjnych. Koordynatorem projektu jest Rezeknes Technologiju Akademija z Łotwy, a partnerami Sarıçam Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü z Turcji, Ecoistituto del Friuli Venezia Giulia z Włoch, National Association of Municipial Clerks z Bulgarii oraz Interdisciplinary Network of Special and Intercultural Education z Grecji. Projekt ma na celu wsparcie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami behawioralnymi. Projekt EliSE zapewnia partnerom możliwość dzielenia się badaniami prowadzonymi w ich krajach w dziedzinie edukacji społecznej dotyczącej specjalnych potrzeb, a także zapewnia możliwość konfrontacji pomysłów, działań i metod wykorzystywanych w sektorze integracji społecznej.

Projekt skierowany jest do edukatorów społecznych, rodziców dzieci z niepełnosprawnościami behawioralnymi, przedstawicieli biur podróży i firm z branży turystycznej. Wszyscy przedstawiciele grup docelowych biorą udział w poszczególnych etapach projektu poprzez szkolenia, spotkania, seminaria i dyskusje online. W wyniku projektu udostępniony zostanie on-line pakiet narzędzi edukacyjnych dotyczących modelu „fair travelling” – „podróżowania osiągalnego dla wszystkich”.

Czas trwania projektu: od 1października 2019 r. do 30 września 2021 r.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-LV01-KA204-060427

logo ELiSE