Seniors’ Learning Value

SEAL – Seniors’ Learning Value 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka jest partnerem konsorcjum międzynarodowych instytucji współpracujących ze sobą przy realizowaniu projektu SEAL. Liderem projektu jest włoska uczelnia Sistemi Formativi Confindustria SCPA. Pozostałymi partnerami są Universitatea Politechnica Din Bucuresti z Rumunii, Cis Scuola per la Gestione D’Impresa SOcieta Consortile a Responsabilita Limitata z Włoch, FH Joanneum Gesellshaft MBH z Austrii, ARGO di Donda Andrea e C. snc z Włoch, GIP FIPAG z Francji.

Projekt SEAL ma na celu stworzenie i przetestowanie nowych sposobów angażowania starszych stażem pracowników w roli mentorów i trenerów wewnętrznych w przedsiębiorstwach, którzy mogą dzięki temu rozwijać umiejętności i kompetencje zgodnie ze spersonalizowaną ścieżką uczenia się. Osoby o profilu Seniora-Facylitatora Nauczania będzie można zaangażować na wielu poziomach np. przy wdrażaniu praktykantów, a także w innych sytuacjach szkoleniowych w miejscu pracy, w roli organizatora kształcenia i szkolenia zawodowego, w ośrodku badań terytorialnych, centrum kompetencji itp.
Projekt SEAL ma na celu wykorzystanie kapitału know-how reprezentowanego przez starszych pracowników o bardzo zaawansowanych umiejętnościach technicznych, którzy mogą wspomóc proces szkolenia w zakładach pracy.

Czas trwania projektu: od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r.

https://www.sfc.it/news-ed-eventi/seal-seniors-learning-value.html

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-IT01-KA202-007593

logo SEAL