SOCIALNEET_From civil society organizations to social entrepreneurship. Combating youth unemployment and addressing the needs of NEETs

SOCIALNEET_From civil society organizations to social entrepreneurship. Combating youth unemployment and addressing the needs of NEETs

(SOCIALNEET_Od organizacji społeczeństwa obywatelskiego do przedsiębiorczości społecznej. Zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży i zaspokajanie potrzeb młodych bezrobotnych (NEETów).

SOCIALNEET to projekt współfinansowany ze środków EEA i Funduszu Norweskiego na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży. Jest ambitną inicjatywą, w którą zaangażowanych jest dziewięć organizacji z ośmiu krajów europejskich mającą na celu integrację na rynku pracy młodych ludzi przed trzydziestym rokiem życia (NEET = not in employment, education or training = niezatrudniony, nieuczący się, nie będący  w trakcie szkolenia) dzięki wykorzystaniu nowych modeli  innowacji społecznych w obszarze ekonomii społecznej, a w szczególności w dziedzinie turystyki i kultury, ochrony zdrowia, rynku rolno-spożywczego, IT, otwartego oprogramowania oraz alternatywnych źródeł energii.

Czas trwania projektu: od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2022 r.

http://socialneet.eu/

https://www.facebook.com/SocialNeet/

 

SocialNEET logo3