O uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie (dawniej WSP TWP w Warszawie), założona w 1993 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 1993 r., to jedna z najdłużej istniejących niepublicznych uczelni humanistycznych w Polsce.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w sześciu miastach Polski: na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie, w Ośrodku Studiów Podyplomowych i Kursów Doskonalących w Lublinie i w Międzywydziałowym Instytucie Naukowo-Dydaktycznym w Człuchowie.

Uczelnia prowadzi studia na kierunkach:

  • pedagogika
  • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • praca socjalna 
  • polityka społeczna
  • pedagogika specjalna*
  • psychologia*
  • zarządzanie*

*Studia uruchomione zostaną po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szkoła posiada uprawnienia do kształcenia na poziomie studiów I stopnia – licencjackich, studiów II stopnia – magisterskich uzupełniających oraz jednolitych magisterskich. Ważną częścią oferty edukacyjnej są studia podyplomowe oraz liczne szkolenia i kursy, organizowane również w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Główne nurty specjalizacji Uczelni oscylują wokół tematyki europejskiej polityki społecznej, aktywnej pracy socjalnej, pedagogiki oraz gospodarki społecznej.

Władze Uczelni dokładają wszelkich starań, aby urozmaicić i usprawnić proces kształcenia, odważnie wprowadzając nowe technologie komunikacyjne. Obok tradycyjnych form nauczania prowadzone są także zajęcia przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość. Studenci WSP im. Janusza Korczaka mają możliwość zdobycia gruntownej wiedzy i kwalifikacji bez względu na położenie geograficzne i odległość.

Kadra dydaktyczna

Jednym z głównych atutów WSP im. Janusza Korczaka jest kadra dydaktyczna, którą tworzy zespół ponad sześciuset wykwalifikowanych pracowników naukowych. Dzięki współpracy z wieloma zagranicznymi i krajowymi instytucjami edukacyjnymi, WSP im. J. Korczaka w Warszawie zapewnia swoim studentom wykształcenie zgodne z najwyższymi standardami europejskimi. Poprzez projekty modernizujące programy nauczania kadra dydaktyczna WSP im. J. Korczaka wdraża innowacyjne metody kształcenia oparte na tutoringu, coachingu, mentoringu oraz promuje postawę przedsiębiorczości akademickiej.

Dodatkowe możliwości rozwoju

Uczelnia oferuje pracownikom naukowym i studentom doskonałe warunki do twórczego rozwoju. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie posiada bogato wyposażoną bibliotekę oraz własne wydawnictwo, którego głównym zadaniem jest publikacja prac naukowych. Dzięki podejmowanym inicjatywom o charakterze naukowo-dydaktycznym, tj. konferencje, szkolenia, warsztaty, spotkania otwarte, Uczelnia stwarza możliwość poszerzania horyzontów oraz nieustannego rozwoju intelektualnego.

O sukcesie WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie świadczy fakt, że większość absolwentów doskonale odnajduje się na rynku pracy.