Wybrane zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie

2019

Zarządzenie 3/2019 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów przyjętych na studia jednolite magisterskie oraz studia I i II stopnia w roku akademickim 2019-2020

Zarządzenie 4/2019 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe dla słuchaczy rozpoczynających studia w roku akademickim 2019-2020

2018

Zarządzenie 11/2018 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów przyjętych na studia I i II stopnia w roku akademickim 2018-2019

Zarządzenie 12/2018 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe dla słuchaczy rozpoczynających studia w roku akademickim 2018-2019

2017

Zarządzenie 11/2017 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie regulaminu mobilności studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie w ramach Programu Erasmus+ obowiązującego od roku akademickiego 2017/2018

Zarządzenie 12/2017 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie regulaminu uczestnictwa w Programie Erasmus+ w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie pracowników w celach dydaktycznych (STA) oraz w celach szkoleniowych (STT)

Zarządzenie Nr 6/2017 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów przyjętych na studia I i II stopnia w roku akademickim 2017-2018

2016

Zarządzenie Nr 18 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie z dn. 30 września 2016 r. w sprawie ustalenia stawek pomocy materialnej dla studentów WSP im. J. Korczaka w Warszawie na rok akademicki 2016/2017

 

Zarządzenie Nr 9/2016 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2016r. w sprawie stosowania promocyjnych opłat za usługi edukacyjne w rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

2015

Zarządzenie Nr 19/2015 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie z dn. 30 października 2015 r. w sprawie zasad dyplomowania na studiach w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie

Zarządzenie Nr 16 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie z dn. 1 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawek pomocy materialnej dla studentów WSP im. J. Korczaka w Warszawie na rok akademicki 2015 - 20016

Zarządzenie Nr 15/2015 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie z dn. 1 października 2015 r. w sprawie Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie (Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2015)

 

Zarządzenie Nr 4/2015 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2015 r.w sprawie wysokości: opłaty rejestracyjnej, czesnego, opłat za różnice programowe, warunkowe podjęcie studiów w roku następnym, opłat za wydanie dokumentów i duplikatów oraz promocji dla studentów przyjętych na studia niestacjonarne w roku akademickim 2015 – 2016


 

2013

Zarządzenie nr 38/2013 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im.Janusza Korczaka w Warszawie dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek pomocy materialnej dla studentów WSP im. J.Korczaka w Warszawie na rok akademicki 2013 - 2014

Wysokość stawek pomocy materialnej

Kalkulator do samodzielnego wyliczania dochodu na osobę w rodzinie

Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości: opłaty rejestracyjnej, czesnego, opłat za różnice programowe, warunkowe podjecie studiów w roku następnym, opłat za wydanie dokumentów i duplikatów oraz promocji dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2013-2014.

 • Wydział Nauk Społecznych w Warszawie – wysokość czesnego
  Załącznik nr 1
 • Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach – wysokość czesnego
  Załącznik nr 2
 • Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie – wysokość czesnego
  Załącznik nr 3
 • Wydział Zamiejscowy w Człuchowie – wysokość czesnego
  Załącznik nr 4
 • Wydział Zamiejscowy w Lublinie – wysokość czesnego
  Załącznik nr 5
 • Wydział Zamiejscowy w Szczecinie – wysokość czesnego
  Załącznik nr 6
 • Wysokość czesnego w systemie metod i technik kształcenia na odległość
  Załącznik nr 7

Zarządzenie nr 6/2013 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, z dnia 1.02.2013r. w prawie zasad dyplomowania na studiach w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie


 

2012

Zarządzenie nr 29/2012 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie z dnia 1 października 2012 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów Rektora w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie z Funduszu stypendialnego Rektora dla studentów

Załącznik nr 1

 • Wniosek

Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 28/2012 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogiczne TWP w Warszawie z dnia 1 października 2012 r. w sprawie Regulaminu określającego warunki i zasady korzystania z promocji i zniżek w opłatach za studia dla studentów WSP TWP w Warszawie

 

Zarządzenie nr 23/2012 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogiczne TWP w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie

Wniosek o stypendium socjalne

Załącznik nr 1

Wniosek o stypendium Rektora

Załącznik nr 2

Wniosek o zapomogę

Załącznik nr 3

Oświadczenie

Załącznik nr 4

Oświadczenie o dochodzie

Załącznik nr 5

Oświadczenie o innych dochodach

Załącznik nr 6

Wezwanie

Załącznik nr 7

Stypendium Rektora

Załącznik nr 8

Oświadczenie o składce na ubezpieczenie zdrowotne

Załącznik nr 9

 

Samodzielność finansowa studenta (art. 179 ust. 6 ustawa z dn. 27 lipca 2005 r. z późn.zm. Prawo o szkolnictwie wyższym)

Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;
 2. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;
 3. jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. 1 i 2 nie jest mniejszy niż 782,60 zł (1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych);
 4. nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich.

Kalkulator do samodzielnego wyliczania dochodu na osobę w rodzinie

 


 

 

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie – wysokość czesnego

Załącznik nr 1

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach – wysokość czesnego

Załącznik nr 2

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie – wysokość czesnego

Załącznik nr 3

Wydział Zamiejscowy w Człuchowie – wysokość czesnego

Załącznik nr 4

Wydział Zamiejscowy w Lublinie – wysokość czesnego

Załącznik nr 5

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie – wysokość czesnego

Załącznik nr 6

Wysokość czesnego w systemie metod i technik kształcenia na odległość

Załącznik nr 7

Wniosek o realizacje konferencji

Załącznik nr 1

Rejestr konferencji

Załącznik nr 2

Formularz zgłoszenia na konferencję

Załącznik nr 3

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie wytycznych w zakresie projektowania programów kształcenia oraz planów studiów w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji.

 


 

 

2011

Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie na lata 2011-2015

Schemat jednostek organizacyjnych administracji WSP TWP w Warszawie

Załącznik nr 1

Struktura organizacyjna wydziałów

Załącznik nr 2

Procedura tworzenia i obiegu wewnętrznych aktów normatywnych

Załącznik nr 3

Zarządzenie nr 32/2011 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie powołania zespołu ekspertów do opracowania efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie oraz dostosowania planów studiów do efektów kształcenia

Zarządzenie nr 31/2011 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie z dnia 3 października 2011 r. w sprawie zasad dyplomowania na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie

Zarządzenie nr 30/2011 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie z dnia 3 października 2011 r. w sprawie zasad dyplomowania na studiach w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie

 


 

 

2010

Zarządzenie nr 25/2010 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów w Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie

Zarządzenie nr 15/2010 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zwolnień i zniżek w opłacie rekrutacyjnej i czesnym

 


 

 

2009

Zarządzenie nr 28/2009 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie

 


 

 

2007

Zarządzenie nr 2/2007 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie używania nazwy Uczelni i wydziałów w językach obcych

 


 

 

2005

Zarządzenie nr 13/2005 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie z dnia 14 października 2005 r. w sprawie procedury sporządzania dyplomów i prowadzenia ewidencji wydanych dyplomów

 • Zakończenie studiów

Załącznik nr 1

 • Wytyczne dotyczące prawidłowego sporządzania i ewidencjonowania dyplomów

Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 12/2005 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad wyłaniania 5% najlepszych absolwentów